MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Menu: Menu główne / Rynek pracy / Punkty Pośrednictwa Pracy

 


Punkty Pośrednictwa Pracy to jednostki świadczące na rzecz młodzieży w wieku 15-25 lat kompleksowe usługi rynku pracy w zakresie pośrednictwa pracy.

Podstawowe zadania PPP:

  • pozyskiwanie ofert pracy
  • prowadzenie banku danych o pracodawcach
  • udzielanie pomocy w doborze odpowiedniej oferty
  • kierowanie do pracy,
  • udzielanie pomocy pracodawcom w doborze pracownika
  • organizowani giełd pracy i targów pracy
  • współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności

 Na terenie woj. małopolskiego funkcjonują 4 Punkty Pośrednictwa Pracy:

1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Proszowicach
2. Punkt Pośrednictwa Pracy w Limanowej
3. Punkt Pośrednictwa Pracy w Kluczach
4. Punkt Pośrednictwa Pracy w Brzesku

Więcej informacji w zakładkach poszczególnych jednostek

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP