MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

Menu: Menu główne / Kształcenie w jednostkach OHP / Ośrodek Szkolenia i Wychowania 6-4 Trzebinia

 

 
6-4 OŚRODEK SZKOLENIA i WYCHOWANIA w Trzebini
 
Kierownik ośrodka : Ewa Kosowska
adres: 32-54 Trzebinia, ul. Lipcowa 50
tel. 32 612 13 77, fax. 612 23 69, e-mail: trzebinia@ohp.pl
 
 
6-4 Ośrodek Szkolenia i Wychowania jest jednostką Małopolskiej WK OHP zlokalizowaną w gminie Trzebinia. Zapewnia całodobową opiekę wychowawczą dla młodzieży z terenu miasta i gminy Trzebinia, a także powiatu chrzanowskiego, olkuskiego i krakowskiego. Jesteśmy jednostką mieszaną, posiadamy 182 miejsca, z czego 51 to miejsca stacjonarne.
 
Celem naszej działalności jest udzielanie pomocy i wsparcia młodym ludziom, którzy z różnych przyczyn nie realizują podstawowego obowiązku szkolnego lub nie podjęli nauki po ukończeniu gimnazjum.
 
Młodzież gimnazjalna kształci się w zawodach :
-   ślusarz
-   monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
-   krawiec
-   kucharz
 
Młodzież zasadniczej szkoły zawodowej może zdobyć zawód w specjalnościach :
-   ślusarz
 kucharz
-   krawiec
-   fryzjer
-   mechanik pojazdów samochodowych
-   monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
 
 
 
Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze odbywają się w nowoczesnych pracowniach w nowym budynku ośrodka. Tu odbywają się także zajęcia z pedagogiem i psychologiem. Zapewniamy praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkoleniowo – produkcyjnych prowadzonych przez OSiW oraz u pracodawców prywatnych na terenie miasta Trzebini, Chrzanowa oraz Libiąża.
W trakcie trwania nauki uczniowie podpisują umowy jako pracownicy młodociani i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Uczniowie objęci są także ubezpieczeniem zdrowotnym oraz pomocą socjalną ZFŚS.
Ośrodek Szkolenia i Wychowania stosuje zintegrowany system opieki, wychowania i kształcenia obejmując swym oddziaływaniem młodzież o zmniejszonych szansach życiowych i zawodowych.
Z tego względu oferujemy bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w internacie ośrodka oraz bogatą ofertę zajęć pozaszkolnych.
 
 
Interesująco i aktywnie młodzież spędza swój czas wolny na zajęciach sportowych i kulturalno – oświatowych oraz wyjazdach turystyczno – krajoznawczych.
W trosce o prawidłowy i wszechstronny rozwój młodzieży kadra wychowawczo – opiekuńcza zachęca uczestników do czynnego udziału w zawodach sportowych oraz konkursach regionalnych i wojewódzkich. Działania te wpływają na rozwój zainteresowań młodzieży, zwiększają aktywizację młodego człowieka oraz pobudzają do podejmowania zdrowej rywalizacji w życiu dorosłym.
Ośrodek dysponuje także bogatą ofertą poradnictwa i doradztwa zawodowego skierowanego do młodzieży, prowadzonego przez filię Młodzieżowego Biura Pracy w Chrzanowie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Trzebini.
 
 
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP