6-10 HUFIEC PRACY 
w Myślenicach

Komendant Hufca: Bożena Batko
Adres: 32-400 Myślenice, ul. Średniawskiego 32
tel. 12 274-26-00, ohpmyslenice@ohp.pl


Hufiec obejmuje swoją działalnością gminy powiatu myślenickiego.
W budynku hufca działa nowocześnie wyposażone Młodzieżowe Centrum Kariery  oraz Młodzieżowe Biuro Pracy, których można uzyskać poradnictwo i informacje zawodowe.
W Hufcu Pracy pracuje i służy pomocą każdemu doświadczona i życzliwa kadra wychowawcza, dla której młodzież jest najważniejsza.

 

 Młodzież z HP w Inwałdzie.

Na wycieczce Szlakiem Orlich Gniazd.

 


Młodzież zdobywa wykształcenie
1. W Szkoła Branżowa I stopnia :
 -  w Zespole Szkół  Techniczno – Ekonomicznych w Myślenicach
 -  w Zespole Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu
 -  w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
 
 2. Na  kursach kwalifikacyjnych i czeladniczych. Nauka zawodu polega na odbywaniu praktyki w wybranym zakładzie i kończy się egzaminem czeladniczym.

Oferujemy młodzieży miejsca praktyk w zawodach :

- kucharz
- sprzedawca
- stolarz
- ślusarz
- elektryk
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- mechanik pojazdów samochodowych
- lakiernik
- monter sieci i urządzeń sanitarnych
- fryzjer
- piekarz
- blacharz samochodowy
- murarz - tynkarz
- monter robót wykończeniowych w budownictwie : malarz – tapeciarz, posadzkarz.

Nasz hufiec współpracuje z 78 zakładami pracy z powiatu myślenickiego, gdzie zawodu uczy się 225 uczestników. Są to renomowane firmy kształcące młodzież od wielu lat w niemal wszystkich zawodach. Młodzież pod okiem fachowców nabywa umiejętności zawodowe i zdobywa ciekawy i dobry zawód z szansą na dalszą pracę po ukończeniu nauki. Zakłady te cieszą się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym i wśród młodzieży. Pracodawcy rzetelnych uczniów premiują dodatkowym wynagrodzeniem oraz wsparciem materialnym. Staramy się, aby każdy z  uczestników  odbywał praktykę w pobliżu miejsca zamieszkania. Dla najlepszych – po zdaniu egzaminu końcowego- czeka pewne miejsce pracy w zakładzie, w którym odbywana była praktyka. Dzięki współpracy z zakładami pracy pozyskujemy środki finansowe na swoją działalność między innymi: organizowanie imprez kulturalno- oświatowych, sportowych, turystycznych, spotkanie wigilijne, paczki . Współpracujący z nami pracodawcy to między innymi :


- „INTER ZOO „  Poręba
- ZPHU „ RAK DREW”   Krzczonów
- FHU „ WIL- TECH” Myślenice
- Restauracja „Siedem Smaków”
- Piekarnia „ DUET” Myślenice
- „ BOSCH SERVIS „ Myślenice
-  Usługi Remontowo – Budowlane „BUDRIKS” Trzemeśnia
- Mechanika Pojazdowa Borzęta                                                                                                                                  
- Pensjonat – Restauracja „ STEK” Myślenice
- oraz sklepy i zakłady fryzjerskiePoza kształceniem zawodowym  oferujemy młodzieży możliwość spędzenia ciekawie wolnego czasu poprzez udział np. w bezpłatnych wycieczkach, wyjściach do kina, programach autorskich. Uczestnicy podejmują działania  promujące OHP w środowisku lokalnym, biorąc udział w konkursach organizowanych na szczeblu gminy i powiatu („Myślenice w obiektywie mieszkańców”). Tradycją naszego hufca jest organizowanie  spotkania wigilijnego dla młodzieży i ich rodzin. Ponadto współpracujemy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w celu niesienia pomocy uczestnikom  ich rodzinom.

 

Spotkanie wigilijne.
U nas młodzież może zdobyć bezpłatnie dodatkowy zawód i umiejętności w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego adresowanych  do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć znajomość języków obcych, programów komputerowych  i przez to zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.


 

Zajęcia w ramach projektu Nowe Perspektywy.


Realizujemy również programy autorskie i bierzemy udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje.

 

Pomoc przy rozładunku artykułów żywnościowych w ramach porozumienia z PKPS.

 


Zapraszamy do nas! Kadra wychowawcza z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą pomoże kandydatom w mądrym wyborze dalszej drogi zawodowej.Biuro hufca czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45.

ZAPRASZAMY

 


 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP