Menu: Menu główne / Współpraca międzynarodowa / Rekrutacja Uczestników do 6-5 HP

 6-5 HUFIEC PRACY W KRAKOWIE OGŁASZA 
NABÓR UCZESTNIKÓW 


KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODACH KUCHARZ I FRYZJER

DO I CZĘŚCI PROJEKTU 
„EUROPEJSKIE PRAKTYKI SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY”
 
 
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 60 uczestników/ uczestniczek OHP kształcących się w zawodach kucharz i fryzjer poprzez przygotowanie i udział w dwutygodniowych praktykach zagranicznych w Grecji. 
 
Kryteria naboru:
Posiadanie statusu uczestnika/uczestniczki OHP 
Uczniowie klas II i III szkoły branżowej I stopnia kształcący się w zawodach kucharz lub fryzjer
Ocena z zachowania uzyskana na koniec roku szkolnego 2019/2020
Ocena z przedmiotów zawodowych uzyskana na koniec roku szkolnego 2019/2020
Ocena z języka angielskiego uzyskana na koniec roku szkolnego 2019/2020
Determinacja do udziału w mobilności (na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej)
Opinia instruktora praktycznej nauki zawodu
Opinia wychowawcy hufca
 
Niezbędne dokumenty:
 
Termin składania  dokumentów: 30 września 2020 r. - 12 października 2020 r.
 
Dokumenty należy złożyć w siedzibie 6-5 Hufca Pracy w Krakowie, os. Szkolne 19, za pośrednictwem wychowawcy lub pocztą elektroniczną na adres hpszkolne@gmail.com (w przypadku zakwalifikowania się do projektu należy niezwłocznie dostarczyć oryginały złożonych dokumentów),
 
Ogłoszenie wyników rekrutacji do I części projektu – do 19 października 2020 r.
Wyniki zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie listy głównej i listy rezerwowej na tablicy ogłoszeń 6-5 Hufca Pracy w Krakowie. Osoby zakwalifikowane i znajdujące się na liście rezerwowej zostaną powiadomione dodatkowo, osobiście lub telefonicznie. 
 
Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć w Regulaminie uczestnictwa w projekcie stażu zagranicznego w Grecji pt. „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” (do pobrania), pod nr tel. 12 644 78 39 lub uzyskać od wychowawców 6-5 HP.
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP