„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” – II edycja

 

 

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie kontynuuje realizacje projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Termin realizacji projektu: od 01 marca 2019 r. do 31 października 2019 r.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training).

Projekt zakłada umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagają profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się. Wsparcie zostanie zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektów.

Projekt przewiduje również udział osób niepełnosprawnych jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie prowadzi nabór dla 110 osób w następujących miejscowościach:

 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie,
  Al. Słowackiego 44, 30-018 Kraków, tel. 12 633 23 88 – 10 osób,
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie,
  ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 95 64 – 10osób,
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu,
  ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 444 31 52 – 10 osób,
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Andrychowie,
  ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, tel. 33 873 20 90  – 10 osób,
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Chrzanowie,
  Rynek 4, 32-500 Chrzanów, tel. 32 726 57 55  – 10osób,
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Myślenicach,
  ul. Średniawskiego 32, 32-400 Myślenice, tel. 12 272 39 90 – 10 osób,
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej,
  ul. B. Joselewicza 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 20 36 – 10 osób,
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Bochni,
  ul. Wojska Polskiego 1, 32-700 Bochnia, tel. 14 611 20 68 – 10 osób,
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Krynicy – Zdroju,
  ul. Źródlana 59, 33-380 Krynica – Zdrój, tel. 18 534 92 73 – 10 osób,
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Gorlicach,
  ul. Rzeźnicza 10, 38-300 Gorlice, tel. 18 352 05 23 – 10 osób,
 • Punkt Pośrednictwa Pracy w Limanowej,
  ul. Jana Pawła II 19, 34-600 Limanowa, tel. 18 337 33 52  – 10 osób.

W ramach projektu w 2019 r. młodzież będzie mogła uczestniczyć w:

 • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
 • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 • kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy).
 • warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
 • stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych

Zakładane rezultaty projektu:

Młodzież biorąca udział w projekcie uzyska, podwyższy lub zmieni kwalifikacje zawodowe. Nastąpi u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Zostanie jej stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy.

 

W Małopolskiej WK OHP koordynatorem projektu jest Benedykta Mental, tel. 12 631 19 37.

Harmonogram :

Wyswietlen: 1461
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP