Menu: Menu główne / Projekty w realizacji / Stawiam na przyszłość

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

realizuje projekt „Stawiam Na Przyszłość”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Głównym celem projektu jest objęcie wsparciem osób najbardziej potrzebujących profesjonalnej pomocy, znajdującej się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w szczególnie trudnej sytuacji. Wsparcie adresowane jest przede wszystkim do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

 

Adresatami projektu są osoby młode:

·        podopieczni Ochotniczych Hufców Pracy,

·        w tym osoby z niepełnosprawnościami,

·        w wieku 16 – 17 lat,

·        które w roku szkolnym 2018/2019 będą kontynuowały naukę w klasie VIII szkoły podstawowej, III klasie gimnazjum lub szkole branżowej a także przygotowanie zawodowe
w ramach posiadanych umów o pracę.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

 

Rekrutacja do projektu miała charakter otwarty i zakończyła się 28 września 2018 roku.

Do udziału w projekcie zakwalifikowało się dziesięć osób.

 

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

·        indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),

·        grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

·        indywidualne wsparcie psychologiczne,50% uczestników projektu,

·        zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,

·        warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych,

·        kurs komputerowy o standardzie ECDL lub kurs o standardzie równoważnym.

 

Dodatkowe formy wsparcia dla uczestników projektu:

·        stypendium szkoleniowe,

·        ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

·        wyżywienie w trakcie zajęć grupowych,

·        dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia projektowe,

·        wyprawka edukacyjna.

 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2018 r. – listopad 2018 r.

 

Jednostka realizująca projekt:

6-33 ŚHP Nowy Sącz

ul. Rejtana 18

33-300 Nowy Sącz

tel. kontaktowy  18  441 47 87

e-mail:  shp6-33@ohp.pl

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP