MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

26 kwietnia to jeden z ostatnich dni miesiąca, w którym beneficjent projektu „Obudź swój potencjał-YEI” kończy odbywanie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Dziewiętnaście osób z dwóch ...
26 kwietnia uczestnicy 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach wzięli udział w obchodach Dnia Ziemi. W ramach tegorocznej inicjatywy uczestnicy zajęli się usuwaniem zanieczyszczeń wzdłuż wałów rzeki Ropy oraz...
W dniu 26 kwietnia uczestnicy 6 – 17 Hufca Pracy w Oświęcimiu wzięli udział w obchodach związanych z 77. rocznicą zbrodni na polskich jeńcach wojennych w 1940 roku w ZSRR. Uroczystości rozpo...
W dniu 26 kwietnia w 6-11 Hufcu Pracy w Wadowicach został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na plakat ekologiczny w ramach programu autorskiego „Z ekologią mi po drodze”. Dodatkową inspira...
Dnia 26 kwietnia w 6-2 Hufcu Pracy został zorganizowany Dzień Otwarty, który był kolejnym działaniem akcji rekrutacyjnej. Gimnazjaliści okolicznych szkół mieli możliwość zapoznać się z ofertą edukacy...
W dniach 25 i 26 kwietnia młodzież z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu uczestniczyła w kolejnych zajęciach w ramach programu autorskiego „ Z filmem na ty” , których celem było ...
W związku z obchodami Światowego Dniem Ziemi, w dniach 20 - 26 kwietnia w 6-5 Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie zorganizowano akcję pt. Tydzień Ziemi. Zasadniczym celem tego przedsięwzię...
W dniu 25 kwietnia odbył się I Wojewódzki Konkurs ,,Sprawny w zawodzie bezpieczny w pracy – stolarz”, zorganizowany przez Małopolską Wojewódzką Komendę OHP oraz 6 - 10 Hufiec Pracy w Myśle...
W dniu 25 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie odbyły się Chrzanowskie Targi Pracy i Edukacji przygotowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Chrzanowie. Współorganizatorem był...
Dnia 25 kwietnia doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie przeprowadzili warsztaty pn. „Trendy rynku pracy – zawody przyszłości” dla uczniów III klasy Gimna...
W dniu 25 kwietnia zakończyły się metamorfozy uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach Inicjatyw...
W dniu 25 kwietnia  specjalista do spraw rozwoju zawodowego w CEiPM w Nowym Sączu uczestniczył w „Szkolnej Giełdzie Edukacyjnej”, która odbyła się w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjal...
Dnia 25 kwietnia doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Nowym Sączu wzięli udział w Dniu Otwartym Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy- Jabłonce. Impreza skierowana była do...
W dniu 25 kwietnia doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Mszanie Dolnej uczestniczył w przedsięwzięciu „Dzień otwarty w Zespole Szkół Nr 1”.   Podczas otwarcia przedsięwz...
25 kwietnia uczestnicy 6-32 Hufca Pracy w zostali zaproszeni do udziału w profesjonalnych warsztatach teatralno - muzycznych, które odbyły się w ramach porozumienia o współpracę z Limanowskim Domu Kul...
Ilość odsłon:
© 2017 MWK OHP