OHP_new_25mm.jpg 

 

LIST KOMENDANTA GŁÓWNEGO OHP

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy i Instruktorzy Młodzieży OHP.

 

Dzień Edukacji Narodowej to święto upamiętniające powołanie w 1773 roku Komisji nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającej, znanej szerzej jako Komisja Edukacji Narodowej  pierwszego centralnego organu władzy oświatowej, zależnego tylko od króla i Sejmu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przypisujemy jej osiągnięciom głęboką reformę szkolnictwa polskiego na wszystkich szczeblach. W bieżącym roku polska edukacja przechodzi kolejne, istotne modyfikacje. Tym bardziej złożony stał się Wasz wysiłek w zapewnienie naszym wychowankom możliwości kontynuowania nauki w zmienionych uwarunkowaniach. Niezależnie od zmieniających się i trudnych uwarunkowań społecznych pełnicie kluczową rolę w życiu młodych ludzi, z którymi wspólnie pracujemy nad ich przyszłością. W podziękowaniu pragnę skierować do Państwa słowa podziękowań, wyrazy szacunku i uznania, a także najserdeczniejsze życzenia wielu codziennych radości.

Dziękuję za trud włożony w wychowanie uczestników OHP, okazywaną im troskę, cierpliwość i zainteresowanie, jak również zrozumienie dla ich szczególnej sytuacji i dbałość o ich rozwój. Wyrażam wdzięczność za wsparcie okazywane wychowankom, ale również za wskazywanie im ponadczasowych wartości oraz kształtowanie postaw patriotycznych, godnych szczególnego podkreślenia w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Namawiam do wspólnego, konsekwentnego nakreślania wymagań wobec naszych wychowanków, ich rodziców i opiekunów. Obowiązek nauki i wychowania jest przecież procesem społecznie złożonym, w którym z pewnością odgrywacie istotną rolę. Rodzice winni jednak być świadomi swoich zobowiązań. Doceniam, że to dzięki Państwa zaangażowaniu wielu młodych ludzi odkrywa talenty i pasje, poznaje siebie i swoje predyspozycje, znajduje motywację do zmagania się ze swoimi słabościami, odnajduje swoje miejsce na rynku pracy.

Życzę Państwu, aby trudowi wkładanemu w pracę towarzyszyły oczekiwane przez nas wspólnie efekty, zaufanie i szacunek uczniów oraz ich rodziców. Niech praca z młodzieżą będzie dla Państwa ważnym wyzwaniem, a postępy podopiecznych nagrodą.

Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy i umiejętności, która wprowadziła Was na tą ważną dla każdego z nas drogę zawodową.

 

Z wyrazami szacunku –

Bogdan Ścibut

 

Warszawa, dnia 14 października 2018 r. 


 


 

REKRUTACJA DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
MAŁOPOLSKIEJ WK OHP

na rok szkolny 2018/2019


Stawiam na przyszłość 


 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI 


 


 


 

14 października uczestnicy 6-6 Hufca Pracy w Proszowicach, w ramach autorskiego programu adaptacyjno-integracyjnego „Tworzymy grupę”, wzięli udział w wyjedzie do Krakowa. Celem wycieczki b...
Dnia 13 października uczestnicy 6-2 Hufca Pracy pomagali przy obsłudze pierwszych w gminie Senioraliów, które zorganizował Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice oraz Niepołomicka Rada Seniorów.  ...
W dniu 12 października uczestnicy 6-5 Ośrodka Szkolenia i Wychowania odwiedzili Salę Zbiorów Kazimierza Wiśniaka, która mieści się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lanckoronie.  Uczestnicy dowi...
Dnia 12 października młodzież aktywnie działająca w samorządzie hufca uczciła Dzień Edukacji Narodowej, składając życzenia i wręczając upominki wychowawcom oraz nauczycielom.   Przedsięwzięcie ...
W dniu 12 października uczestnicy 6-5 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie uczcili Dzień Edukacji Narodowej.    Jak co roku uczestnicy ośrodka postanowili docenić poświęcony czas o...
12 października młodzież z 6-32 Hufca Pracy w Limanowej wzięła udział w spotkaniu z pracodawcą zorganizowanym w celu wyposażenia uczestników w wiedzę dotyczącą potrzeb i obowiązków współczesnego przed...
Dnia 12 października uczestnicy dąbrowskiej jednostki wzięli czynny udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyła także kadra 6-24 Hufca Pracy, przedstawiciele lokalnych wła...
  W dniu 12 października uczestnicy 6-11 Hufca Pracy wybrali się na spacer po Wadowicach w poszukiwaniu miejsc upamiętniających ważne wydarzenia i osoby walczące o wolną Polskę. Przedsięwzięcie ...
W dniu 12 października grupa uczestników 6-8 Hufca Pracy w Krakowie wybrała się na wycieczkę integracyjną do Rezerwatu Przyrody „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach. Przedsięwzięcie zostało...
W dniu 12 października uczestnicy Hufca Pracy w Proszowicach w ramach wojewódzkiego programu edukacyjnego ,,Nasza Niepodległa” wzięli udział w warsztatach historycznych odbywających się na rynku...
W piątek, 12 października, uczestnicy pierwszego rocznika 6-5 Hufca Pracy w Krakowie, jednocześnie uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, złożyli uroczyste ślubowanie i zostali...
12 października w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, w trakcie uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów i symboliczne przyjęcie ich do...
W dniu 11 października Klub Aktywnych działający w 6-10 Hufcu Pracy w Myślenicach zorganizował spotkanie, aby podzielić się informacjami z młodzieżą hufca w związku z otrzymaną informacją z afrykańs...
W dniu 11 października grupa uczestników z krakowskich Hufców Pracy wzięła udział w Małopolskich Jesiennych Biegach Przełajowych. Były to doroczne zawody organizowane przez Zrzeszenie Ludowych Zespołó...
W czwartek 11 października uczestnicy 6-5 Hufca Pracy w Krakowie  rozpoczęli realizację kolejnej inicjatywy samorządowej „Nasz hufiec”. Pomysł zrodził się podczas spotkania rady mł...
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP