MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

W dniu 8 grudnia odbyło się spotkanie z młodzieżą 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach dotyczące planowania ścieżki aktywności zawodowej. Uczestnikami warsztatów była młodzież kontynuująca naukę w zawodzi...
W dniu 8 grudnia w ramach zajęć koła artystyczno – plastycznego „Pasja” uczestnicy 6-6 Hufca Pracy w Proszowicach przygotowywali ozdoby świąteczne oraz upominki i kartki bożonarodzen...
W dniu 8 grudnia w 6-10 Hufcu Pracy odbyła się akcja zbierania zakrętek dla chorej Lenki Cholewy ze Stryszawy. Do akcji przyłączyły się okoliczne szkoły, kościoły a także jednostka z Myślenic. Lena...
8 grudnia zakończyło się szkolenie „Kelner-barman z obsługą kasy fiskalnej, portalu płatniczego oraz elementami carvingu”, organizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Miechowie, w ra...
W dniu 8 grudnia młodzież z bocheńskiej jednostki jak każdego roku włączyła się w Miejską Akcję Charytatywną. Celem zorganizowanego przedsięwzięcia była pomoc dzieciom z najbiedniejszych rodzin z tere...
8 grudnia w 6-38 Hufcu Pracy w Gorlicach odbyły się kolejne zajęcia dla beneficjentów projektu ,,Akcja aktywizacja – YEI” grupy II. Grupa 5 uczestników wzięła udział w zajęciach indywidual...
8 grudnia miechowska grupa uczestników projektu „Akcja aktywizacja YEI” otrzymała wsparcie w postaci grupowych warsztatów psychologicznych. Trening opierał się przede wszystkim na wzmo...
8 grudnia odbyły się ostatnie zajęcia kursu „operator koparko-ładowarki kl. III”, podczas których uczestnicy trenowali praktyczne umiejętności posługiwania się koparką.W 202 godzinnym szko...
W dniu 7 grudnia młodzież starosądeckiego hufca w ramach działań do Konkursu Aktywność dobry wybór, włączyła się w akcję Mikołajkową w starosądeckim Kinie SOKÓŁ. Przedsięwzięcie podjęte zostało...
7 grudnia uczestnicy 6-32 Hufca Pracy w Limanowej rozpoczęli akcję promującą bezpieczeństwo pieszych na drodze. W ramach inicjatywy samorządowej Klubu Aktywnych członkowie hufca zaplanowali, iż zatros...
7 grudnia w 6-5 Hufcu Pracy w Krakowie rozpoczęły się grupowe zajęcia z psychologiem odbywające się w ramach projektu „Akcja Aktywizacja - YEI”. Program realizowany jest w ramach „In...
7 grudnia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Andrychowie zakończył się kolejny kurs zawodowy „Kelner, barman, sommelier, barista z obsługą kas fiskalnych, terminala płatniczego oraz elementami car...
W dniach 6 i 7 grudnia beneficjenci  projektu „Akcja aktywizacja -YEI” rozwijali swoje kompetencje społeczne na warsztatach grupowego wsparcia psychologicznego. Pierwszego dnia mł...
Dnia 6 grudnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Trzebini odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyło kierownictwo, kadra wychowawczo - instruktorska oraz młodzież z ośrodka. ...
W dniu 6 grudnia w 6-6 Hufcu Pracy w Proszowicach odbyło się spotkanie wychowawców z absolwentami. Wzięli w nim udział uczestnicy, którzy zakończyli naukę w poprzednim roku szkoleniowym w zawodzie...
Ilość odsłon:
© 2016 MWK OHP