MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

  

 

UWAGA!!!

W Ochotniczych Hufcach Pracy trwa rekrutacja uzupełniająca do dwóch projektów pn. "Równi na rynku pracy" oraz "Pomysł na siebie" relizowanych przez OHP w ramach Inicjatywy europejskiej pn. "Gwarancje dla młodzieży" dla osób w wieku 15-24 lat nieuczącyc się, niedoszkalających się lub bezrobotnych. Oba projekty są całkowicie bezpłatne. Chetni proszeni są o zgłaszanie się do najbliższych jednostek OHP. Wiecej na stronach internetowych www.ohp.pl i www.ecam.ohp.pl


 

 

 

 

 

 

19 września w gorlickim Ośrodku Szkolenia Zawodowego rozpoczęły się zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym Małgorzatą Gawlik. Zajęcia stanowią jedną z wielu form wsparcia młodzieży w ramach projektu...
20 września grupa uczestników z 6-17 Hufca Pracy w Oświęcimiu uczestniczyła w organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Festiwalu „Wieś Pełna Skarbów” w Oświ...
20 września wolontariusze 6-8 Hufca Pracy w Krakowie aktywnie włączyli się w organizację przygotowań do „2 KrwioBIEGU” w Krakowie. Było to kolejne przedsięwzięcie zorganizowane w ramach p...
14-20 września obchodzony jest w Polsce jako IV Tydzień Wychowania. Roli prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu poświęcone są zajęcia skierowane do uczestników 6-36 HP w Skomielnej Białej, których celem ...
18 września w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Kluczach odbyły się pierwsze indywidulane zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach  projektu „Równi na rynku pracy”. W pierwszym dniu spot...
W dniu 18 września  w 6-5 Hufcu Pracy w Krakowie rozpoczęły się zajęcia dla beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy” - operacji wspieranej  w ramach Inicjatywy na rzecz zatr...
18 września w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Proszowicach rozpoczęły się pierwsze konsultacje beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy” z doradcą zawodowym  w ramach  „ G...
18 września grupa uczestników 6-10 HP wraz z wychowawcami   zaopatrzona   w worki  i rękawiczki przekazane przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice wyruszyła w kierunku myślenicki...
W związku z nadchodzącym  sezonem zimowym dla uczestników nowosądeckiego  hufca zorganizowana została prelekcja z udziałem ratowników Grupy  Krynickiej GOPR. Oprócz ciekawej prezenta...
W dniu 18 września w 6-5 Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie, w ramach programu wojewódzkiego „Piękno Naszego Regionu” - moduł „Regionalizm wzbogaca życie”, został zor...
W dniu 18 września roku 6 - 8 Hufiec Pracy w Krakowie, włączył się tradycyjnie w ogólnopolską akcję „Sprzątanie Świata”. Tegoroczna 21 edycja tego przedsięwzięcia przebiegła pod hasłem: &b...
18 września  młodzież z 6-38 HP Gorlice włączyła się w akcję „Sprzątania Świata”. W ramach tegorocznej inicjatywy uczestnicy zajęli się usuwaniem zanieczyszczeń wzdłuż wałów rzeki R...
Młodzież 6-11 Hufca  Pracy w Wadowicach w dniu 18 września włączyła się w ogólnopolską akcję „Sprzątanie Świata”, przebiegającą w tym roku pod hasłem „Turysto szanuj środowisko&...
17 września  w 6-32 Hufcu Pracy w Limanowej  rozpoczęła się realizacja zajęć  projektu „Pomysł na siebie” wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ...
17 września w 6-10 Hufcu Pracy w Myślenicach odbyły się pierwsze zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym   w ramach  projektu  „Równi na rynku pracy". Wsparciem objęta zo...
Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska