MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

2018
123456789101112
20 maja kadra 6-6 Hufca Pracy w Proszowicach zorganizowała wycieczkę do Centrum Wspinaczkowego „FORTECA” w Krakowie w ramach programu resocjalizacyjnego „Moje drugie ja”. Młodz...
W dniu 18 maja uczestnicy 6-6 Hufca Pracy w Proszowicach upamiętnili  98 rocznicę urodzin, Karola Wojtyły. Młodzież wraz z opiekunem udała się do Kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najśw...
W dniu 20 maja uczestnicy 6-36 Hufca Pracy będący strażakami w Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej wraz ze swoimi kolegami i koleżankami z drużyny wzięli udział w X Powiatowych Zawodach Sp...
W dniach 18-20 maja uczestniczki 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej odbywające praktyczną naukę zawodu jeździec w Klubie Sportowym Bór w Toporzysku, wzięły udział w uroczystych obchodach Święta Pułk...
W dniu 18 maja zostało podpisane porozumienie pomiędzy Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie a Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie w spr...
Dnia 18 maja Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie zorganizowało konferencję na temat wsparcia udzielanego młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy z udziałem przedstawicieli węgierskich insty...
Uczestnicy 6-11 HP Wadowice świętowali 18 maja 98. rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Obchody połączone były z odbywającym się corocznie Ogólnopolskim Zlotem Szkół imienia św. Jana Pawła II. Młodzi l...
Dnia 18 maja młodzież aktywna z 6-34 Hufca Pracy w Starym Sączu uczciła 98. rocznicę urodzin papieża, św. Jana Pawła II. Głównym celem przedsięwzięcia było zapoznanie młodzieży z postacią Ojca Świ...
Dnia 18 maja w 6-5 Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie odbył się Dzień Otwarty. Na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie gimnazjum, pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej i pedago...
W dniach 14 – 17 maja grupa uczestników 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu na zaproszenie Użhorodzkiej Szkoły Ekonomiczno-Handlowej uczestniczyła w wizycie szkoleniowej na Ukrainie. W...
17 maja w Szkole Podstawowej w Starej Wsi odbyło się spotkanie doradcy zawodowego z rodzicami gimnazjalistów kończących szkołę. Rodziców przybyłych na zebranie w szkole przywitał Pan Marek Twaróg &...
W dniu 17 maja beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” zakończyli udział w kursach zawodowych. Dziesięcioosobowa grupa młodzieży realizująca projekt przy 6-36 H...
W dniu 17 maja beneficjentki 6-34 Hufca Pracy w Starym Sączu zakończyły kurs zawodowy asystenta agenta ubezpieczeniowego w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia–YEI” realizowanego ...
17 maja beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w 6-32 Hufcu Pracy w Limanowej zakończyli kursy, które miały na celu podniesienie kwalifikacji zawodo...
W dniu 17 maja uczestnicy 6-10 Hufca Pracy w Myślenicach wzięli udział w obchodach Dnia Godności Osoby z  Niepełnosprawnością Intelektualną. Młodzież została zaproszona do udziału w przedsięwz...
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP