W Młodzieżowym Centrum Kariery w Gorlicach, w dniu 12 listopada, zorganizowano zajęcia grupowe skierowane do uczestników 6-38 Hufca Pracy. Celem zajęć było wprowadzenie młodzieży w tematykę dotyczącą...
W dniu 12 listopada, w ramach programu profilaktycznego    „…albowiem dając – otrzymujemy…”, uczestnicy Hufca Pracy w Starym Sączu wzięli udział w spotkaniu z...
12 listopada w Kętach odbyło się spotkanie uczestników biorących udział w projekcie „Pomoc z AED” realizowanym w ramach programu Korpusu Solidarności finansowanego ze środków Unii Europejs...
12 listopada w 6-5 Ośrodku Szkolenia i Wychowania odbyły się warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. „Pierwsza pomoc nie gryzie” to hasło, które towarzyszyło tegorocznym w...
W dniu 12 listopada wolontariusze z 6-4 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini z instruktorką praktycznej nauki zawodu w zawodzie fryzjer panią Eweliną Głuch i wychowawczynią Olgą Kostrzewińską zak...
W 6-4 Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Trzebini, 12 listopada, odbyły się warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzone przez ratowniczkę medyczną z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie ...
 W dniu 12 listopada uczestnicy 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach wzięli udział w niekonwencjonalnej lekcji edukacji i profilaktyki, która odbyła się w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepoło...
W dniu 12 listopada uczestnicy 6-8 Hufca Pracy w Krakowie przyłączyli się do obchodów tegorocznego Narodowego Święta Niepodległości. Celem przedsięwzięcia było zarówno utrwalenie w pamięci uczestników...
W dniu 11 listopada delegacja starosądeckiego hufca wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości, zorganizowanych na terenie miasta Starego Sącza. Działania podjęte zostały w związku z ...
W dniu 11 listopada uczestnicy 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach wzięli udział w obchodach 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież upamiętniając ważny dla wszystkich Polaków dzień...
W dniu 11 listopada uczestnicy 6-6 Hufca Pracy w Proszowicach wzięli udział w uroczystych obchodach 101 rocznicy odzyskania Niepodległości.   Uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzn...
 W dniu 11 listopada młodzież z 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięła udział w obchodach Rocznicy Święta Niepodległości.   Uczestnicy Hufca Pracy w Skomielnej Białej aktywnie włączyl...
W dniu 11 listopada reprezentacja niepołomickiego hufca wzięła udział w obchodach 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej za Ojczyznę, po kt...
 W dniu 11 listopada uczestnicy 6-17 Hufca Pracy w Oświęcimiu wzięli udział w obchodach Rocznicy Odzyskania Niepodległości.   Uroczystości rozpoczęły się w Sanktuarium Matki Bożej Wspomoże...
10 listopada uczestnicy 6-1 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu wzięli udział w Powiatowych Zawodach Strzeleckich z broni kulowej i pneumatycznej z okazji 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległo...
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP