W dniu 13 grudnia młodzież i kadra 6-5 Hufca Pracy w Krakowie wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się na corocznej wigilii, która odbyła się w Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów. Spotkanie b...
  Dnia 13 grudnia uczestnicy 6-32 Hufca Pracy w Limanowej wzięli udział w warsztatach „Nasza Niepodległa” zorganizowanych w rocznice wprowadzenia stanu wojennego. Głównym punktem spo...
W dniu 13 grudnia uczestnicy bocheńskiego Hufca Pracy w ramach współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Bochni spotkali się z pensjonariuszami by wspólnie przygotować się na nadejście Świąt Bożego Narod...
  W dniu 13 grudnia w 6-10 Hufcu Pracy w Myślenicach, członkowie Rady Młodzieży i  uczestnicy koła plastycznego wzięli udział w zajęciach artystycznych.   W ramach specjalnych świąte...
  W czwartek 13 grudnia 2018 roku przypada 37 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W związku z tym w wadowickim hufcu zostały przeprowadzone zajęcia dla młodzieży poświęcone tym wydarzeniom. ...
  W dniu 13 grudnia Rada Młodzieży z 6-5 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie zakończyła realizację przedsięwzięcia „Zbiórka odzieży dla potrzebujących”.   W akcji bra...
  Dnia 12 grudnia uczestniczka 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach reprezentująca jednostkę na spotkaniach Wojewódzkiego Klubu Aktywnych dostarczyła część zebranych darów dla bezdomnych. Jest to odpowi...
W dniu 12 grudnia na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyło się spotkanie wigilijne uczestników i kadry 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach.    Uroczyste spotkanie wigilijne zostało rozpoczęt...
  W Warsztatach Terapii Zajęciowej RODZINA w Gorlicach Młodzieżowe Centrum Kariery 12 grudnia rozpoczęło realizację programu autorskiego pt.: „Wszystko jest możliwe”. Program adresow...
12 grudnia uczestniczki 6-32 Hufca Pracy w Limanowej rozegrały świąteczny sparing charytatywny połączony ze zbiórką pieniędzy dla chorej koleżanki. Akcja powstała z inicjatywy Klubu Aktywnych. &...
  W dniu 12 grudnia w 6-6 Hufcu Pracy w Proszowicach zakończyła się akcja zbiórki czapek, szalików i rękawiczek, którą zainicjowała przewodnicząca Wojewódzkiego Klubu Aktywnych Angelika Czopek. ...
  W 12 grudnia uczestnicy 6-5 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie przystąpili do rywalizacji o tytuł Świątecznego Mistrza Ortografii.   Już od czterech lat w okresie przedświątec...
    Dnia 11 grudnia doradca zawodowy MCIZ w Tarnowie, Monika Gospodarek-Strojny, wzięła udział w seminarium regionalnym pod hasłem: „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informa...
  Dnia 11 grudnia doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Żabnie, Beata Wójcik przeprowadziła spotkanie informacyjno-zawodowe dla uczniów klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbr...
  W dniu 11 grudnia doradca EURES z Małopolskiej WK OHP oraz asystent EURES z CEiPM w Krakowie przeprowadzili warsztaty z młodzieżą Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie na temat hand...
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP